o firmie

Brodpress Media działa od stycznia 2010 roku. Jest firmą dziennikarsko-wydawniczo-promocyjną zorientowaną na rynek lokalnych i regionalnych mediów, instytucji oraz przedsiębiorstw. Współpracuje także z ogólnopolskim wydawcą branżowej prasy motoryzacyjnej - „Wydawnictwem s.c. Górzyński i S-ka”.

Brodpress Media może być atrakcyjnym partnerem dla wydawnictw, samorządów, przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i in. w realizacji projektów wydawniczych, a także zadań i przedsięwzięć medialnych, promocyjnych oraz z dziedziny polityki informacyjnej. Sprzyja temu doświadczenie branżowe osób tworzących i współpracujących z BM, poparte praktyką i znajomością specyfiki rynku mediów. Naszą pasją i jednym z celów jest promocja Brodnicy, Pojezierza Brodnickiego oraz Pomorza i Kujaw.